Продукти

Атомно-абсорбционен спектрометър TRACE AI1200

Благодарение на многото си оформяни по желание, избираеми функции, днес TRACE AI1200 е един от най-универсалните атомно-абсорбционни спектрометри на пазара. В индустрия, която все повече се специализира, не е трудно да се видят предимствата на един аналитичен уред, който предлага толкова много възможности в едно така малко пространство. С реално двойнолъчевата си оптика, напречно нагреваемата графитна пещ (опция) и множество автоматични защитни функции, атомно-абсорбционният спектрометър TRACE AI1200 предлага рентабилно и надеждно решение на вашите изисквания за елементен анализ. Съчетаването на атомно-абсорбционният спектрометър с уникалния ни паров хидриден генератор (конфигурации F/VG или F/GF/VG) позволява постигане на изключително ниски граници на откриване.

Виж повече

Атомно-флуоресцентен спектрометър LUMINA 3300

Атомно-флуоресцентният спектрометър LUMINA 3300 осигурява решения за елементен анализ при откриване на подследи от хидридообразуващи елементи. Уникалният паров/хидриден генератор обезпечава висока чувствителност и намалени шумове за откриване части на трилион (ppt) от живак (Hg), арсен (As), кадмий (Cd), цинк (Zn), бисмут (Bi), селен (Se), телур (Te), антимон (Sb), калай (Sn), германий (Ge), и олово (Pb).

Виж повече

За да видите продуктите от тази марка посетете официалниат сайт на фирмата

Виж повече

Copyright Sophico Ltd.2014

Design by: Yaguana