Продукти

Clarity

Clarity

Clarity е усъвършенствана станция за хроматографски данни (CDS) с избираеми софтуерни модули за набиране на данни, обработване на данните и управление на апарата. Неговите разнообразни интерфейси за получаване на данните (A/D-преобразуватели, LAN, USB, RS232) дават възможност за свързване към действително всеки хроматограф. Могат да бъдат съединени едновременно до 4 самостоятелни хроматографски системи, всяка от които да получава до 32 сигнала.

Виж повече

За да видите продуктите от тази марка посетете официалниат сайт на фирмата

Виж повече

Copyright Sophico Ltd.2014

Design by: Yaguana