Продукти

GC 200

Компактният хроматограф от серия „200” с неговата патентована проточна технология е вече добре признат за предлагането на отлична хроматографска ефективност и надеждност. Всеки ГХ представлява специален едноканален апарат с инжектор с разделяне или без разделяне на потока, програмируемо управление на налягането и избиране на три варианта детектори. Чрез пламъчно-йонизационния, детектора по топлопроводност и електроноулавящия детектор серията „200” може да се използва в повечето аналитични приложения в индустрията днес. На серията ГХ „200” може да се монтират също ръчни или автоматични газови пробовземни вентили

Виж повече

TEA 800

Анализаторът на топлинна енергия (ТЕА) от момента на въвеждането му се е превърнал в стандарт за индустрията при анализ на нитрозамини благодарение на невероятната си чувствителност и почти неограничена селективност за азотсъдържащи съединения. Всички нови TEA от серия „800” са конструирани от самото начало с приноса на ползвателите на предишни модели ТЕА с цел този нов модел да предлага всичко, което клиентите желаят. Благодарение на този принос ТЕА е вече по-малък, по-лесен за сервизно обслужване и по-лек за работа, като запазва същата голяма аналитична ефективност на своите предшественици.

Виж повече

За да видите продуктите от тази марка посетете официалниат сайт на фирмата

Виж повече

Copyright Sophico Ltd.2014

Design by: Yaguana