Продукти

Model 48i-TLE

Анализатор на CO *Model 48i-TLE*

Прилагайки технологията на газофилтърното коригиране, модел 48i-TLE измерва количеството на въглеродния окис във въздуха. Модел 48i-TLE е основан на принципа, че въглеродният окис (CO) поглъща инфрачервеното лъчение при дължина на вълната 4.6 микрона. Понеже инфрачервеното поглъшане представлява една техника за нелинейно измерване, необходимо е апаратната електроника да преобразува базовия сигнал на анализатора в линеен изходен сигнал. Модел 48i-TLE използва крива за точно калибриране за прецизно линеаризиране изходния сигнал от апарата върху всеки обхват до концентрация 1000 ppm.Този модерен газов анализатор съдържа компоненти като порт за етернет, както и флаш-памет за съхраняване на повече данни.   Възможността за свързване през етернет осигурява ефикасен дистанционен достъп, който позволява на оператора да изтегля информацията за измерванията направо от апарата, без да присъства на място. Лесно може да програмирате екранни клавиши, които правят възможно да прескачате направо на често ползвани функции, менюта или екрани. По-големият екран на интерфейса може да показва до пет реда измерителна информация при запазена видимост на главния екран.

Виж повече
Model 43i-TLE

Анализатор на SO2 *Model 43i-TLE*

Като използва импулсна флуоресцентна технология, модел 43i -TLE измерва концентрацията на серния диоксид във въздуха до минимално 50 ppt. Импулсите от лампата, която подава УВ-лъчението, слъжат за увеличаване оптичния интензитет, като по този начин се реализират повишена производителност на УВ-енергия и по-ниска откриваема концентрация на SO2. Отражателните лентово-пропускащи филтри, в сравнение с обичайно използваните трансмисионни филтри, са по-малко подложени на фотохимично изхабяване и по-селективни в отделянето на вълновите дължини. Това води до увеличена способност за детекция и дълговременна стабилност.И този модерен газов анализатор съдържа компоненти като порт за етернет, както и флаш-памет за съхраняване на повече данни. Свързваемостта през етернет осигурява ефикасен дистанционен достъп, който позволява на оператора да изтегля информацията за измерванията направо от апарата, без да присъства на място. Лесно може да програмирате екранни клавиши, които правят възможно да прескачате направо на често ползвани функции, менюта или екрани. По-големият екран на интерфейса може да показва до пет реда измерителна информация при запазена видимост на главния екран.

Виж повече
Model 49i

Анализатор на озон *Model 49i*

С използване технологията на УВ-фотометрия модел 49i измерва количеството озон във въздуха от нива в ppb до 200 ppm. Модел 49i представлява фотометър с две клетки – конструктивно решение, одобрено от NIST като национален стандарт за озона.Стандартни функции на този апарат са двойния обхват и автоматичното определяне на обхвата. Понеже анализаторът включва едновременно протичащи проба и контрола, може да бъде постигнато време на реагиране 20 секунди. Корекцията на температурата и налягането са стандартни характеристики. Задавани от ползвателя алармени нива за концентрацията и за разнообразни вътрешни диагностични признаци са достъпни през менюта с лесна за следване структура. И този модерен газов анализатор съдържа компоненти като порт за етернет, както и флаш-памет за съхраняване на повече данни. Свързваемостта през етернет осигурява ефикасен дистанционен достъп, който позволява на оператора да изтегля информацията за измерванията направо от апарата, без да присъства на място. Лесно може да програмирате екранни клавиши, които правят възможно да прескачате направо на често ползвани функции, менюта или екрани. Уголеменият интерфейсен екран може да изобразява измерителната информация и статус при запазване показването на менюта и работни екрани.

Виж повече
Model 42i TL

Анализатор на NOx *Model 42i TL*

Новата серия „i" осигурява надеждност, простота и лекота на използване. 

Използвайки хемилуминесцентна технология, модел 42i-TL измерва количеството азотни окиси във въздуха от нива ppb до 1,000 ppb. Модел 42i-TL е еднокамерен апарат с една фотоумножителна тръба, който преминава циклично през режими за NO, NOx, и нулата. Добавянето на режима за нулата обезпечава отлична дълговременна стабулност и изключително ниски минимални граници на откриване. 42i притежава самостоятелни изходи за NO, NO2 и NOx, и всеки от тях може да бъде калибриран отделно.  Корекцията на температурата и налягането са стандартни характеристики. Задавани от ползвателя алармени нива за концентрацията и за разнообразни вътрешни диагностични признаци са достъпни през менюта с лесна за следване структура Този съвременен анализатор също съдържа компоненти, като например порт за етернет, както и флаш-памет за съхраняване на повече данни и възможност за надграждане на място. Свързваемостта през етернет осигурява ефикасен дистанционен достъп, който позволява на оператора да изтегля информацията за измерванията направо от апарата, без да се намира при него. Лесно може да програмирате екранни клавиши, които правят възможно да прескачате направо на често ползвани функции, менюта или екрани. Уголеменият интерфейсен екран може да изобразява измерителната информация и статус при запазване показването на менюта и работни екрани.

Виж повече

За да видите продуктите от тази марка посетете официалниат сайт на фирмата

Виж повече

Copyright Sophico Ltd.2014

Design by: Yaguana