Продукти

Aurora

Атомно-абсорбционни и
хемилуминисцентни спектрометри

Ellutia

Газови хроматографи,
консумативи за хроматография

Data Apex

Софтуер за контрол и анализ
на аналогов сигнал от
хроматографи и спектрометри

Генератори на чисти
газове за анализационно приложение

Автоматични анализатори
за качеството на въдухa

Измервателни уреди, мултимери, скоуп метри, LAN анализатори

Fuli

Течни хроматографи,
UV-Vis спектрофотометри,
FTIR спектрофотометри

OIAnalytical

Метал детектори

recordum

Компактни системи за мониторинг
качеството на въздуха

Copyright Sophico Ltd.2014

Design by: Yaguana