Showing: 1 - 10 of 10 RESULTS

Scentroid

scentroid

Scentroid – Бъдещето на сензорните технологии за околната среда SCENTROID Scentroid е водещият в областта на замърсяването на въздуха и оборудването и услугите за измерване …

FLIR

Flir

От IR Прозорци, Ампрерклещи, Цифрови Мултиметри, Тестери за Изолация. FLIR – Instruments FLIR е един от световните лидери в проектирането, производството и маркетинга на сензорни …

следене на качество на въздух - AirPointer

Recordum

Компактна система за следене на качество на въздух – AirPointer Airpointer Airpointer ® е първата в света компактна система за комплексен мониторинг на  качеството на …

инструменти за вземане на проби на замърсяване на въздуха и анализ на емисиите

Tecora

Пробонабивни системи за замърсяване на въздуха TCR Tecora Отделът за изследване на околната среда на TCR Tecora е изследователското звено на TCR Tecora, водеща италианска …

MLU

mlu

Автоматични анализатори за качество на въздуха Анализатор на CO *Model 48i-TLE* Прилагайки технологията на газофилтърното коригиране, модел 48i-TLE измерва количеството на въглеродния окис във въздуха. …

ellutia

ellutia

Газови хроматографи GC 200 Компактният хроматограф от серия „200” с неговата патентована проточна технология е вече добре признат за предлагането на отлична хроматографска ефективност и …

Peak

Peak

Генератори на чисти газове за аналитични цели, калибриращи газове Генератор Precision Nitrogen Trace Zero Nitrogen за ГХ Подходящ за носещ газ и спомагателен газ при следови граници …

Clarity

Clarity

Интегратори и софтуер за хроматография Clarity Clarity е усъвършенствана станция за хроматографски данни (CDS) с избираеми софтуерни модули за набиране на данни, обработване на данните …

products Extech

Extech

Газови хроматографи GC 200 Компактният хроматограф от серия „200” с неговата патентована проточна технология е вече добре признат за предлагането на отлична хроматографска ефективност и …

product aurora

Aurora Instruments Ltd.

Атомно-абсорбционна спектрофотометрия Атомно-абсорбционен спектрометър TRACE AI1200 Благодарение на многото си оформяни по желание, избираеми функции, днес TRACE AI1200 е един от най-универсалните атомно-абсорбционни спектрометри на …