Генератори на чисти газове

Генератори на чисти газове

Генератори на чисти газове

Peak Scientific води по пътя на създаване на газ генератори от десетилетие и умело създават системни решения, пригодени за нуждите на всяка лаборатория.

Генератор Precision Nitrogen Trace Zero Nitrogen за ГХ

Подходящ за носещ газ и спомагателен газ при следови граници на откриване. Произвежда по желание нулев азот от сгъстен въздух. Регенеративни колони CMS отстраняват кислорода и влагата. Каталитичната камера служи за елиминиране на въглеводороди (като метан) до < 0.05ppm. Свръхкратко време за стартиране. Минимална поддръжка, с необходимост само от ежегодна филтърна смяна. Малък и пригоден за стелажно разполагане.

Виж повече

Генератор Precision Hydrogen Hydrogen generator за ГХ

Подходящ за носещ газ и пламъчен газ при следови граници на откриване. Изпитана технология PEM за безопасно и надеждно произвеждане на водород. Десикантни сушители за осигуряване високо ниво на честота. Автоматична зареждаща помпа като стандарт. Поддръжката се ограничава до подменяне патрона на дейонизатора и силикагела. Кратки и лесни процедури за първоначално стартиране и изключване Малък и пригоден за стелажно разполагане. Произвежда водород по желание, минимално съхраняване на водород в системата. Откриване на вътрешни утечки с функции за автоматично изключване.

Виж повече

Системи направени по поръчка

Генераторите Peak могат да бъдат включени в напълно индивидуализирани конфигурации включващи няколко газа носители и нулев въздух. Например: Zero Air + Hydrogen, Zero Air + Nitrogen + Hydrogen Trace , Zero Air + Nitrogen Trace

Виж повече

За да видите продуктите от тази марка посетете официалниат сайт на фирмата

You may also like...